Røroshistorie
Noen begivenheter

 

1600-tallet


1650


Den første kjerka står ferdig

1658

Trondhjems stift avstås til Sverige ved freden i Roskilde. Stiftets sørgrense satt til Håstenen. Røros er svensk i to år.

1660

Fred i København. Trondhjem stift gis tilbake.

1666

Uroligheter ved verket. 200 arbeidere streiker og okkuperer kobberlageret i Trondheim.

1675

Det frivillige Rørosiske Bergkorps organiseres, med tre kompanier og verksbetjenter som befal

1678

Generalløytnant Carl Sperre med soldater setter Bergstaden i brann

1699

påbegynnes oppføringen av den første skolebygningen
 

1700-tallet


1708


Nye Storwartz gruve blir funnet

1711

bygges Korthaugen skanse

1723

Christianus Sextus gruve blir funnet

1755

Røros hytte atskillig ødelagt av storflom. Det gjentok seg i 1760.

1772

Peder Hiort utnevnes til direktør ved verket

1777

Verket verdsettes til 6 tønner gull eller 600.000 RD

1784

innvies nykirka. Kostnad 23.000 RD

1788

Kronprins Fredrik besøker Røros

1793

Apoteker Peter Møller født i Djupsjølia, husk tran hver dag.

1798

blir vannledning og to vannkummer lagt i Storgata
 

1800-tallet

1801

Folketelling i prestegjeldet: 3085 personer

1815

besøker kronprins Carl Johan Bergstaden

1818

Rørosloven sikrer forsyninger, 3 kjøpmenn

1820

Den første kjørende post fra Trondhjem over Røros til Oslo

1821

Otto Chr. Stengel blir berglege. Røros apotek opprettes

1826

kjøper verket Folldal verk

1835

Kong Carl Johan besøker Røros for andre gang

1850

får Røros tinglag egen sorenskriver og politimester

1856

Røros får kommunalt brannvesen

1867

Nytt sykehus. I 1833 ble det opprettet et koleralasarett

1877

Kong Oscar 2. kommer i eget tog, og åpner offisielt Rørosbanen

1892

starter Frelsesarmeen sin virksomhet på Røros

1896

etablerer den første tannlegen seg, Wilhelm W. Wexelsen
 

1900-tallet


1901


9 måneders lang streik ved verket som var den største arbeids-konflikt inntil da i Norge

1902

bosetter maleren Harald Sohlberg seg her

1914

kjøper kommunen fattighuset av verket. Det ble oppført i 1827 og revet i 1946

1926

deles Røros kommune i fire kommuner: Glåmos, Brekken, Røros landsogn og Røros Bergstad

1937

Kronprins Olav og kronprinsesse Märta besøker Røros og Olavsgruva

1953

Smelthytta brenner ned for tredje gang, og malmen sendes til Boliden for smelting

1975

Smelthytta brenner for fjerde gang

1977

Røros kobberverk innstiller etter 333 års drift

1981

Kong Olav V åpner gruvemuseet, som fikk navnet Kronprins Olavs Gruve
 

Flere historiske temaer

bullet

Lek på Røros i gamle dager

bullet

Gatenavn på Røros

bullet

Familienavn på Røros

bullet

Røroskjerka Bergstadens Ziir

bullet

Maleren Harald Sohlberg

bullet

Politivedtekter fra 1908

bullet

Aviser på Røros

bullet

Reglemente fra 1666 for innbyggerne i Røros

 

Oppdatert 03.01.14. © Gunnar Rugelsjøen