Bakkegården
Velkommen til Kjerkgata 18


Bakkegården er Gunnars barndomshjem, og har vært i hans familie siden 1911. Vi flyttet tilbake til Røros høsten 1981, etter 16 år i Tønsberg og på Hamar.

Vi kjøpte hus i Bersvensåsen i 1982 og bodde der til vi i 1999 flyttet hit. To år med mye jobb og mange overraskelser var over, og vi kunne endelig få gleden av å bo sentralt og praktisk i historiske omgivelser.

Nedenfor kan du lese mer om hvem som har vært eierne og beboere siden gården ble bygd i 1670.

Her er Prins Jørgens Garde fra vennskapsbyen vår i Danmark, Vordingborg, på Rørosfestivalen 2004.

 

 

Kort historikk


Kjerkgata 18 og 20 (hus nr. 80 a og b) var samme eiendom fram til 1833. De hørte opprinnelig til Tørres i Myren
, Kjerkgata 22 (hus nr. 81, Lars-Persa-gården), som er blant de eldste i Bergstaden og har sannsynlig vært der før den første byplanen fra 1658.

Uthuset i Kjerkgata 20 ble restaurert i 1996, og noen tømmerstokker ble datert til 1634.


Kjerkgata 18 ble bebygd rundt 1670, da datter av Tørres i Myren giftet seg. Gården var i denne slekten helt til 1879, da Jens Johnsen Trønnes solgte den til ølbrygger Hans Hansen Bakke. Ole P. Selboe, Gunnars morfar, kjøpte gården i 1911 av Hans Bakkes eneste arving, Henrik H. Bakke, Trondheim. Gården ble på den tiden kalt Bakkegården.


Ønsker du å se
oversikten over eierne og deres familier gjennom tidene: les mer.....
 

 

Oppdatert 06.02.14. © Gunnar Rugelsjøen